Tettrix

Har dragit fram ett gammalt spelprojekt av tetris typ. Är ju lite tråkigt med alla projekt som bara ligger halvfärdiga där själva “huvudproblemet” är löst men som sedan aldrig färdigställs.Ett alternativt tetris spel. Har en hel del kvar att fixa b.la så verkar inte kollisions algoritmen vara helt hundra då vissa block glappar (se bild). Dags och grotta ner sig och se om det går att få nån ordning på det…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.