Svarta ikoner i Windows explorer

Haft problem i Windows explorer ett par dagar där ikonerna blivit svarta fyrkanter.
Hittade äntligen lösningen på detta irriterande problem. Tydligen så caches ikonerna i Windows och sparas till en lokal databas på användarprofilen. Om man helt enkelt tar bort databasen försvinner problemet med de svarta ikonerna.

Databasen kan hittas på: C:\Users\XXX\AppData\Local\Iconcache.db  där XXX är namnet på Windows kontot.

Man lär sig något nytt varje dag…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.