jQuery mobile ajax status 0

Haft ett problem under ett par dagar där ett ajax get request returnerat status 0 (dvs ingen kontakt) mot en intern server (kan alltså inte nås utanför nätverket), i en Android app som använder jQuery Mobile och PhoneGap. Trots att URL:en är giltig och returnerar data.

Upptäckte idag, fredag eftermiddag =)  , av en ren slump faktiskt (skulle mickla lite för att fånga response i Fiddler) att om man i Android emulatorn ställer in proxy att peka på den egna datorns ip samt port 8888 så hoppade det igång!

Antagligen försökte den ansluta via nätverkets ip utåt till den lokala servern vilket resulterar i status code 0.

Tålamod är guld!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.