Tag class

Cordova – Error initializing Cordova (Class not found)

Arbetat med en app till korkortsteori.se och suttit hela dagen och fäktats med en mobilapp skapad med Phonegap / Cordova. Uppgraderade Cordova till version 3.6.4 samt plugins’en (datepicker, childbrowser och progressdialog). Men vid start poppar felmeddelandet: [Error] Error initializing Cordova…