Tag context

Entity type is not part of the model for current context

The entity type <Type> is not part of the model for the current context. ExceptionType: System.InvalidOperationException System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task) vid System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) vid System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetResult() vid System.Web.Http.Controllers.ApiControllerActionInvoker.d__0.MoveNext() — Slut på stackspårningen från föregående plats där ett undantag utlöstes — vid System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)…