Tag exekveringstid

Exekveringstid – Linq vs For

Vilket går egentligen snabbast att exekvera när man vill hitta antal värden från en lista, via linq eller med klassiska loopar? Testade med en metod som räknar antalet förekomster från en lista med 10.000.000 värden. För att få fram ett…