Linq select one id with flattened list (example)

If you have an object with an id property and another property with a list of objects (has inheritance) and wants to get a new list with the inherited list flattened and keep the id. You can do like this:

public class Test
{
private void TestMethod()
{

Category _cat1 = new Category();
_cat1.Color = "Blue";

Category _cat2 = new Category();
_cat2.Color = "Green";

Category _cat3 = new Category();
_cat3.Color = "Red";

Category _cat4 = new Category();
_cat4.Color = "Yellow";

Category _cat5 = new Category();
_cat5.Color = "Lime";

List list1 = new List();
list1.Add(_cat1);
list1.Add(_cat2);
list1.Add(_cat3);

List list2 = new List();
list2.Add(_cat4);
list2.Add(_cat5);

List _listCar = new List();
_listCar.Add(new Car() { Id = 1, Categories = list1 });
_listCar.Add(new Car() { Id = 2, Categories = list2 });

var item = (from x in _listCar
.SelectMany(x => x.Categories, (Ids, Cars) =>
new { Ids, Cars })
select new
{
Id = x.Ids.Id,
Cat = x.Cars.Color
}).ToList();

var aba = item;

}
}
public class Car
{
public int Id { get; set; }
public List Categories { get; set; }

}
public class Category
{
public string Color { get; set; }
}
}

Exekveringstid – Linq vs For

Vilket går egentligen snabbast att exekvera när man vill hitta antal värden från en lista, via linq eller med klassiska loopar?

Testade med en metod som räknar antalet förekomster från en lista med 10.000.000 värden. För att få fram ett medelvärde fick räknesnurran gå 10 varv.

private void linqVsCasual(bool isLinq)
{
List<double> _listTimes = new List<double>();
int _numberOfIterations = 10;

for (int z = 0; z < _numberOfIterations; z++)
{
List<int> _listInts = new List<int>(10000000);
for (int i = 0; i < _listInts.Capacity; i++)
_listInts.Add((i + 1) * 3 % 11);

DateTime dtStart = DateTime.Now;

if (isLinq)
int _count = _listInts.Where(x => x == 5).Count();
else
{
int _count = 0;
for (int i = 0; i < _listInts.Count; i++)
if (_listInts[i] == 5)
_count++;
}
_listTimes.Add((DateTime.Now – dtStart).TotalMilliseconds);
}
Console.WriteLine(“High: ” + Math.Round(_listTimes.Max(), 0) + “, Low: ” + Math.Round(_listTimes.Min(), 0) + “,  Avg milliseconds: ” + Math.Round(_listTimes.Average(), 0));
}

Fick dessa värden med Linq:
High: 210, Low: 180,  Avg milliseconds: 184
High: 221, Low: 180,  Avg milliseconds: 189
High: 221, Low: 180,  Avg milliseconds: 193

Med loopar:
High: 90, Low: 70,  Avg milliseconds: 78
High: 90, Low: 70,  Avg milliseconds: 75
High: 80, Low: 70,  Avg milliseconds: 72

Utifrån detta enkla test var Linq 2-3 ggr så långsam på att räkna antal värden i listan jämfört med en for loop. Men och andra sidan krävs det bara en rad för Linq och 4 för for-loopen för att komma till samma resultat.