Submit dynamically created form using jQuery

jqueryTried to submit a dynamically created form from an ajax response using jQuery. But couldn’t get it to work. Used the call $(“#formId”).submit();

At last I found the cause why the form wasn’t submitting. In the form a button element with name “submit” was existing once i renamed the button, the form could be submitted. =)
Example:

<form id="theForm" method="post">
<input type="hidden" value="0">
<button name="submit" type="button">
</button>
</form>

Renamed the button, then the form could be submitted!

jQuery mobile ajax status 0

Haft ett problem under ett par dagar där ett ajax get request returnerat status 0 (dvs ingen kontakt) mot en intern server (kan alltså inte nås utanför nätverket), i en Android app som använder jQuery Mobile och PhoneGap. Trots att URL:en är giltig och returnerar data.

Upptäckte idag, fredag eftermiddag =)  , av en ren slump faktiskt (skulle mickla lite för att fånga response i Fiddler) att om man i Android emulatorn ställer in proxy att peka på den egna datorns ip samt port 8888 så hoppade det igång!

Antagligen försökte den ansluta via nätverkets ip utåt till den lokala servern vilket resulterar i status code 0.

Tålamod är guld!