Tag jQuery

Submit dynamically created form using jQuery

Tried to submit a dynamically created form from an ajax response using jQuery. But couldn’t get it to work. Used the call $(“#formId”).submit(); At last I found the cause why the form wasn’t submitting. In the form a button element…

jQuery mobile ajax status 0

Haft ett problem under ett par dagar där ett ajax get request returnerat status 0 (dvs ingen kontakt) mot en intern server (kan alltså inte nås utanför nätverket), i en Android app som använder jQuery Mobile och PhoneGap. Trots att…