Cordova build APK – Package damaged

I tried to build an APK (Android) in Cordova, build is successful so far so good!
When transferring the file to my mobile I got error message during install “Installation is not possible, package is damaged”. I created a new Cordova project and compared my “config.xml” file with the one in the project that failed. Found out that the “android-versionCode” is causing the problem. This is specified in the top of the config.xml. Remove that and the install is successful!

jQuery mobile ajax status 0

Haft ett problem under ett par dagar där ett ajax get request returnerat status 0 (dvs ingen kontakt) mot en intern server (kan alltså inte nås utanför nätverket), i en Android app som använder jQuery Mobile och PhoneGap. Trots att URL:en är giltig och returnerar data.

Upptäckte idag, fredag eftermiddag =)  , av en ren slump faktiskt (skulle mickla lite för att fånga response i Fiddler) att om man i Android emulatorn ställer in proxy att peka på den egna datorns ip samt port 8888 så hoppade det igång!

Antagligen försökte den ansluta via nätverkets ip utåt till den lokala servern vilket resulterar i status code 0.

Tålamod är guld!