Tag mobile

Cordova build APK – Package damaged

I tried to build an APK (Android) in Cordova, build is successful so far so good! When transferring the file to my mobile I got error message during install “Installation is not possible, package is damaged”. I created a new…

jQuery mobile ajax status 0

Haft ett problem under ett par dagar där ett ajax get request returnerat status 0 (dvs ingen kontakt) mot en intern server (kan alltså inte nås utanför nätverket), i en Android app som använder jQuery Mobile och PhoneGap. Trots att…