Tag phonegap

Cordova – Error initializing Cordova (Class not found)

Arbetat med en app till korkortsteori.se och suttit hela dagen och fäktats med en mobilapp skapad med Phonegap / Cordova. Uppgraderade Cordova till version 3.6.4 samt plugins’en (datepicker, childbrowser och progressdialog). Men vid start poppar felmeddelandet: [Error] Error initializing Cordova…

jQuery mobile ajax status 0

Haft ett problem under ett par dagar där ett ajax get request returnerat status 0 (dvs ingen kontakt) mot en intern server (kan alltså inte nås utanför nätverket), i en Android app som använder jQuery Mobile och PhoneGap. Trots att…